Jakie są przepisy dotyczące budowy przydomowych basenów?

Przydomowy basen przez wiele lat kojarzył nam się jako symbol luksusu. Luksusu, który dla większości był niedostępny i pozostawał jedynie w świecie marzeń. Jednak coraz więcej osób stać na wybudowanie własnego przydomowego basenu. I tu dochodzimy do istotnych kwestii praktycznych - jakie formalności i wymagania trzeba spełnić, zanim przystąpimy do budowy? Czy potrzebujemy pozwolenia budowlanego? Na co zwrócić uwagę przy budowie? Czy są jakieś ograniczenia co do umiejscowienia basenu na posesji?

Budowa basenu przydomowego - formalności

Formalności, jakie musimy spełnić przy okazji budowy przydomowego basenu, zależą od jego docelowej wielkości. Według prawa na basen powyżej 50m2 będziemy potrzebować pozwolenia na budowę. Procedura jego uzyskania nie różni się niczym od tej, którą musimy przejść, wnioskując o pozwolenie na jakikolwiek inny obiekt budowlany. W praktyce, do Starostwa Powiatowego należy złożyć specjalny wniosek o jego wydanie a wraz z nim dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz dowód na posiadanie praw własności do nieruchomości, na której ma powstać. Projekt budowlany musi być wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możemy przystąpić do prac. Samo pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Jeżeli do tego czasu nie rozpoczniemy prac budowlanych, po upływie tego terminu będziemy zmuszeni wystąpić o pozwolenie jeszcze raz.

W przypadku budowy basenu poniżej 50m2 sytuacja jest prostsza. Wystarczy zgłosić taki zamiar do Starostwa Powiatowego. W zgłoszeniu określa się termin rozpoczęcia prac, zakres robót, przedstawia szkice i rysunki ukazujące umiejscowienie basenu na działce. Starosta może zabronić nam budowy basenu, ale w praktyce rzadko ma miejsce taka sytuacja. Jest to zazwyczaj zwykła formalność.

Budowa basenu przydomowego wraz z domem jednorodzinnym

W najkorzystniejszej sytuacji jesteśmy, kiedy przydomowy basen budujemy od razu przy okazji budowy domu jednorodzinnego. Nie tylko pozwoli nam to uniknąć zniszczeń terenu, które zapewne by powstały przy okazji prac ciężkiego sprzętu potrzebnego do budowy basenu, ale również zaoszczędzi nam dodatkowych formalności. W przypadku budowy basenu przy okazji budowy domy jednorodzinnego wystarczy przedstawić dokładny projekt zagospodarowania działki z zaznaczonym na nim basenem i złożyć go przy okazji zgłoszenie budowy domu. To najprostszy i najszybszy sposób, by załatwić obie sprawy jednocześnie i ograniczyć wizyty w urzędzie.

Umiejscowienie przydomowego basenu na posesji

Formalnie możemy umiejscowić nasz przydomowy basen w dowolnym miejscu na posesji, nawet przy granicy z działką sąsiadów. W praktyce należy zwrócić uwagę na to czy nie będzie miał on negatywnego wpływu na konstrukcje istniejących już obiektów. Nie zapominajmy, że woda może powodować ich zawilgocenie. Dodatkowo dobrze jest przemyśleć czy biorąc kąpiel, chcemy być obserwowani przez sąsiadów. Warto również umiejscowić basen w miejscu nasłonecznionym, co ułatwi nagrzewanie się wody, z dala od drzew, których opadające liście mogłyby zanieczyścić jego powierzchnię.

Konsekwencje budowy basenu przydomowego bez pozwolenia

Konsekwencje budowy basenu przydomowego bez pozwolenia mogą być bardzo dotkliwe przede wszystkim dla naszej kieszeni. Oprócz kary finansowej możemy zostać zmuszeni do rozbiórki wybudowanego już basenu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że lepiej dopełnić kilku formalności niż narażać się na tak poważne straty finansowe i konieczność zniszczenia budowli.

Wyświetleń: 6406