SUCHODOLSKI BASENYOGRODOWE.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Świdry 85
21-400 Łuków
REGON: 384708170
NIP: 825-218-73-96

tel. 25 798 89 00

biuro@basenyogrodowe.pl

PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej biuro@basenyogrodowe.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

Pokaż mapę